TORE RØSVOLL

I det daglige er det liten eller ingen forskjell på om du er gift eller samboer. Men dersom forholdet tar slutt eller partneren din dør, er forskjellene enorme.

Noen sammenlikner samboerskapet med to personer som tilfeldigvis sitter ved siden av hverandre på bussen. Ingen har i utgangspunktet verken rettigheter eller plikter i forhold til den andre.

Skriver ikke avtaler

Arverett, arveavgift, pårørendeansvar, skattefradrag og foreldreansvar for barn er bare noe av det som er forskjellig for samboere og gifte.

Avtaler kan regulere dette. Men en undersøkelse som Postbanken gjennomførte i fjor viser at bare en av fire samboere har samboeravtaler og bare åtte prosent har utarbeidet testamente.

Når et samboerforhold oppløses opplever mange samboere at de ikke er godt nok sikret. Hovedregelen er at samboere tar med seg det de selv eier og det de senere har kjøpt.

Men ofte kan det være et stort problem å avgjøre hvem som eier — dersom man ikke har en detaljert kontrakt.

Og som regel er det kvinnen det går ut over når et parforhold slår sprekker.

Juss og økonomi

— Ekteskap er lønnsomt ut fra et økonomisk perspektiv. Først og fremst fordi det sikrer klare regler angående deling av verdier og eiendeler ved et eventuelt brudd eller ved død, sier Ellen Dokk Holm, forbrukerøkonom i Postbanken.

Samboere er ikke juridisk likestilte med ektefeller i slike tilfeller. Samboere arver blant annet ikke hverandre automatisk, slik ektefeller gjør. Samboere har heller ikke rett til å sitte i uskiftet bo.

— Skal samboere arve hverandre, må det skrives testamente. Og skal gjenlevende samboer sitte i uskiftet bo, må livsarvingene til avdøde samtykke i dette, sier Dokk Holm.

Hun nevner flere økonomiske godbiter for folk som vil gifte seg:

— Ektefeller slipper arveavgift. Og ved død får ektefelle automatisk utbetalt livsforsikring - uten arveavgift, sier hun.

Forsørgerplikt

Agnes Bergo, daglig leder for Pengedoktoren, nevner også forsørgerplikten som en fordel ved å være gift. Når den ene velger å arbeide hjemme eller arbeide deltid, lønner det seg å være gift.

— Ekteskapsloven sørger da for at begges innsats teller likt, og skatteloven gir anledning til lavere skatt gjennom skatteklasse to, sier Bergo.

Samboere, sier hun, har derimot ingen lovmessig plikt til å forsørge hverandre. Der vil den som tjener mest penger opparbeide seg størst rettigheter ved samlivsbrudd.

Men fordelene med ekteskapet stanser ikke der.

— Mange tjenestepensjonsordninger gir ikke etterlattepensjon til samboere, kun til ektefeller. Det kan merkes veldig godt den dagen hovedforsørgeren dør.

Lovverket sikrer også ektefeller arv, etterlattepensjon, gunstigere skatteklasse og andre sosiale rettigheter.

— Samboere må i utgangspunktet ordne dette selv via avtaler og testament. Dersom man ikke orker tanken på å tenke gjennom alt som kan gå galt og sikre seg med egne avtaler, bør man gifte seg, sier hun.

Hvis du ikke vil

Det finnes mange gode grunner til at et par ikke ønsker å gifte seg. Og noen ganger kan nettopp det økonomiske være årsaken.

— Et par som begge har barn fra tidligere, og som ønsker at alt de etterlater seg skal gå til egne barn, bør ikke gifte seg, sier Bergo.

Dersom de gifter seg, vil ektefellen automatisk få litt av arven.

— Det kan jo finnes noen med mye penger som ikke vil dele ved et eventuelt brudd, sier Dokk Holm.

Hun nevner også at to minstepensjonister kan tjene på å ikke være gift.

— En enslig minstepensjonist får noen tusen kroner mer utbetalt per år i forhold til om man er gift.

Bergens Tidende/Adresseavisen