Det er klart etter at Borgarting lagmannsrett torsdag forkastet kjæremålet fra de to. Lagmannsretten er enig med forhørsretten i at det ville stride mot folks alminnelige rettsfølelse dersom ekteparet Orderud skulle løslates nå, melder NRK.

Nedre Romerike forhørsrett bestemte mandag at ekteparet skulle bli sittende i varetekt, men ekteparet påkjærte denne kjennelsen.

Forhørsretten skal fredag ta stilling til om Kristin Kirkemo Haukeland også blir sittende i varetekt. Grunnen til at dette blir bestemt senere enn for ekteparet Orderud er at Kirkemo Haukelands forsvarer ikke kan møte i retten før fredag.

(NTB)