Alarmen gikk da en 22 år gammel pakistaner giftet seg med en 45 år gammel norsk fembarnsmor, skriver Dagbladet.

Pakistaneren fridde til kvinnen etter to måneders bekjentskap. Dette, og den store aldersforskjellen, gjorde at både Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) mente at ekteskapet var proforma.

Verken Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett har funnet det bevist at ekteskapet kom i stand for at pakistaneren skulle få arbeids— og oppholdstillatelse i Norge. Staten er dømt til å betale parets advokatutgifter på 150.000 kroner.