Romsdal tingrett dømte den 57 år gamle deltidsbonden til fengsel i 45 dager og den 44 år gamle kona hans til fengsel i 30 dager, skriver Romsdals Budstikke. Ekteparet er dessuten fradømt retten til å eie, ha, bruke og stelle dyr i fem år.

Ekteparet hadde drevet gård og sauedrift i over tjue år. Begge har agronomutdannelse. De siste årene har begge hatt arbeid utenfor gården. Da Mattilsynet kom på besøk i mars i år etter et anonymt tips, var det et grufullt syn som møtte inspektørene. De fant døde dyr både i og utenfor bingene. Der hadde de ligget i flere uker, og forråtnelsesprosessen hadde begynt. Sauer som fortsatt levde var avmagrede og apatiske. 17 sauer og lam var døde, andre var fullstendig avmagrede og døende. Hele restflokken på 83 sauer og 13 lam måtte avlives.

Det var mannen som hadde det daglige tilsynet med sauene. I retten oppga han dårlig økonomi som årsak til manglende oppfølging og fôring. Han ble i tillegg dømt for ikke å skaffe syke dyr kyndig behandling.

Kvinnen var medeier, og hun visste at flere dyr døde. Likevel gikk hun ikke i fjøset og undersøkte forholdene. Retten fant henne skyldig i grov uaktsomhet i forhold til sauenes avmagring og død.

Retten fant at ekteparets dårlige økonomi i stor grad var årsaken til mangelfull fôring, men mener at dette ikke er formildende. Retten understreker at man ikke kan la dyr lide fordi man mangler penger til forsvarlig stell.. Som en siste utvei må slikt forhindres ved slakting, påpeker retten.