OLE DAG KVAMME, NTBDet eneste som kan endre dette, er hvis Kleppe anker suspensjonsdommen, og dommen blir omgjort. Denne muligheten anses som mikroskopisk. Uansett ønsker styret å stille sine plasser til rådighet.— Vi må gi folk mulighet til å trekke seg på en verdig måte, hvis de ønsker det, sier fylkesformann Jan Ole Dahl til NTB. Splittet fylkesparti Valgkampleder Håkon Falck går åpenbart en hard valgkamp i møte. Et splittet fylkesparti forlot ved 16-tiden i går Utsikten Turisthotell etter å ha diskutert nominasjonen. Partiet skulle egentlig ha diskutert valgkampstrategien. I stedet valgte man å bøye av for Carl I. Hagen, og la Vidar Kleppe seile sin egen sjø. Dahl beklager at det nå arbeides for en annen liste som vil konkurrere med Fremskrittspartiets.- Det er klart at det vil bli en hard valgkamp for Frp uten Vidar Kleppe. Han er en del av partiets sjel, selve grunnfjellet i Frp. En alternativ liste med Kleppe på topp vil være beklagelig, og selvsagt gjøre det ekstra vanskelig å få inn et mandat fra Vest-Agder, sier Dahl.Han utelukker likevel at han kommer til å stille seg bak en annen liste enn Fremskrittspartiets. - Ferdig i partiet Formann Dahl, politisk nestformann Ole Heiseldal og en tredje representant i fylkesstyret gikk først inn for å la dagens liste med Kleppe på topp bli stående, og overlate til sentralstyret fylkeslistens videre skjebne. Da forslaget falt mot 8 stemmer, ble forslaget om nytt nominasjonsmøte enstemmig vedtatt.- Jeg er ferdig med dette partiet. Jeg fortsetter i Vennesla kommune, men jeg er ferdig i partiet, sier Ole Heiseldal til NTB. Sentralstyremedlem og Hagen-tilhenger Åse Schmidt har sagt at hun ikke er valgbar, med mindre hun uttrykkelig er ønsket. Dagens andremann på listen, Kåre Mathiassen fra Flekkefjord, sier til NTB at han vurderer å trekke seg etter overkjøringen fra sentralt hold. Likevel er det ikke aktuelt for ham å stille på en annen liste. Vil forkaste Kleppe-stemmer Årsmøtet vil kun ha to saker på dagsordenen. Først skal det lages en ny liste til stortingsvalget, og Dahl foreslår å legge listen fra nominasjonsmøtet fra 29. januar til grunn.- Kun de som står på dagens liste vil være valgbare, unntatt Kleppe, hvis han fortsatt er suspendert. Hvis han blir foreslått, vil slike stemmer bli avvist, slår Dahl fast.