Det er høst, det spruter inn tilbud om billige flyreiser på e-post, og pengene begynner å trille inn på kontoen igjen etter sommerferien. Hva gjør nordmenn da? Jo, vi reiser på ferie. Igjen.

I disse dager sitter rektorene i bergensskolene med store bunker søknader om forlengelse av høstferien på pulten. Oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit har mottatt flere henvendelser den siste tiden fra skoler som opplever barns fravær utenfor skoleferiene som et stort problem.

— Dette begynner å få et omfang. Enkelte skoler melder om et fravær som er nådd det punktet hvor det blir uforsvarlig, sier Tveit.

Utdanningen lider

På pulten til Ragnhild Fosheim, rektor ved Mjølkeråen skole, vokser bunken med fraværssøknader for hvert år som går.

— Jeg pleier å spøke med at hovedgeskjeften min er å fylle ut disse tillatelsene. Da skriver jeg «tillatelsen innvilges med de vanlige motforestillingene», sier Fosheim.

I disse dager er det høstferien som skal forlenges, med en uke i forkant eller etterkant. Særlig for de yngste syntes Fosheim det er betenkelig.

— Vi har et innskoleringsprogram for førsteklassingene som er viktig. Men en del foreldre tar barna ut like etter at de har begynt. Det er spesielt irriterende, forteller Fosheim.

Rektoren mener fraværet går ut over utdannelsen.

— Vi har 190 skoledager i året. Det er lite fra før. Hvis man i tillegg tar ut barn for ferier er det klart at det går ut over undervisningen. Klarer vi å kompensere? Svaret er NEI. Vi har ikke kapasitet.

Rektor bønnfaller

Problemet er blitt såpass omfattende at Mjølkeråen skole nå vurderer om de skal prøve med bønn.

— Vi har snakket om hva vi kan gjøre, særlig med førsteklassingene. Om vi rett og slett skal gå ut med en impuls: «Vær så snill og vær her!» sier Fosheim.

Flere av byens rektorer bekreftet at dette er et stadig økende fenomen.

— Feriefraværet er for stort. Jeg pleier å si til foreldrene at barna allerede har en lang ferie annenhver måned, og at det nok dekker barnas behov, sier rektor ved Holen skole, Hilde Furuseth.

Rektorene mener mye av feriefraværet har en økonomisk bakgrunn.

— Foreldre velger å reise på ferie utenom sesongen, når det er billigst, sier Lise Holsen Skei, rektor på byens største barneskole, Olsvik.

Hun tror det snart vil tvinge seg frem en endring, for eksempel i form av fleksiferie, som flere kommuner andre steder i Norge nå prøver ut.

Foreldrene har ansvaret

Det er fint lite kommunen og rektorer kan gjøre for å stanse foreldre i å ta barna midlertidig ut av skolen.

— Så lenge foreldrene opererer innenfor grensen på to uker sammenhengende fri, så kan ikke kommunen som skoleeier gjøre noe. Det er sånn loven er laget - ansvaret er pålagt foreldrene, sier Tveit.

LANG HØSTFERIE: Merete Lillesand, med døtrene Mathilde (6) og Sofie (4) dro lørdag på ferie til Kroatia. Der skal familien være i to uker, før de kommer hjem igjen til Mathildes «egentlige» høstferie.