JOHN LINDEBOTTEN

Til sammen kommer da Bergen opp i 23,4 millioner kroner som «belønning» for sin innsats for kollektivtrafikken.

Bergen kommune søkte i januar om 30 millioner kroner fra en statlig pott på til sammen 75 millioner, men måtte da ta til takke med 17 millioner. Den gang skulle potten deles på fem storbyområder. I revidert nasjonalbudsjett er det satt av en pott på 26,3 millioner kroner, og denne gang er det bare Oslo, med 20 millioner, og Bergen som får belønning, opplyser politisk rådgiver Alfred Bjørlo i Samferdselsdepartementet.

— Vi er veldig fornøyde med denne tildelingen. Vi har blinket ut tre formål vi vil bruke disse pengene til. Det er lyskryssprioritering for bussene, opparbeidelse av Kaigaten som kollektivgate, og bedre tilrettelegging av bussholdeplasser på Landåslinjen, sier byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen, til Bergens Tidende.

Det siste betyr at holdeplasser skal bygges opp for å lette adgangen for for eks. rullestolbrukere til de nye bussene med lavt gulv.

Alfred Bjørlo opplyser for øvrig at Samferdselsdepartementet er innstilt på å holde av penger til Bergensprogrammet på statsbudsjettet for 2005, selv om en del spørsmål vedrørende bybanen ikke skulle være fullstendig avklart innen statsbudsjettet legges frem i begynnelsen av oktober. Bjørlo opplyser at departementet har bestilt uavhengig ekspertise til å gå gjennom den dype uenigheten som er fremkommet mellom Bergen kommune og Vegdirektoratet omkring bybanens lønnsomhet. Bergen kommune har lagt frem beregninger som viser at bybanen ikke vil øke kollektivtrafikkens underskudd i det hele tatt, mens Vegdirektoratet påstår at bybanen vil påføre kollektivtrafikken i Bergen et underskudd på et par hundre millioner kroner.

FORNØYD: Byråd Lisbeth Iversen er svært fornøyd med den kontakten hun har hatt med Samferdselsdepartementet omkring kollektivtrafikk og Bergensprogrammet. I går kunngjorde politisk rådgiver Alfred Bjørlo at Bergen får 6,3 millioner kroner ekstra til kollektivtrafikken. T.h. Hans-Carl Tveit (V).<p/> EIRIK BREKKE (foto)