For hele 90 prosent av ekspressbussene som kjører på E18 i Vestfold og E6 i Akershus bryter fartsgrensene, viser fartsmålinger som er gjort på strekningene. Gjennomsnittsfarten ligger om lag 10 km/t høyere enn den tillatte hastigheten for busser.

– Dette er omfattende og uakseptable brudd på fartsgrensene. Siden disse bussene kan frakte mer enn 50 personer, er skadepotensialet meget stort dersom en ulykke skulle skje, sier Finn Harald Amundsen som leder trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesen.

Over 100 km/t

Til sammen er farten til 600 busser målt, busser som alle har 80 km/t som høyest tillatte hastighet.

På E18 i Skoger i Vestfold var gjennomsnittsfarten 87,5 km/t, på E6 ved Skedsmovollen i Akershus var farten 92,3 km/t i snitt, mens snittet var 91,4 km/t ved Leirelva bru på E6, også det i Akershus.

Som om ikke det er nok, viser det seg at nesten hver tiende buss kjører fortere enn 100 km/t, selv om fartssperren på bussene skal hindre bussene i å kjøre så fort.

– Sannsynligheten for en ulykke og ikke minst for et mer omfattende skadeomfang øker med kjørefarten, sier Amundsen som ser for seg flere tiltak for å få redusert farten, blant annet økt politiovervåking og økt bruk av fartskameraer på motorveiene. Amundsen mener for stramme rutetider kan være en årsak til at bussjåførene kjører for fort.

– Uakseptabelt

Administrerende direktør Christian Aubert i Transportbedriftenes Landsforening (TL) sier det er helt uakseptabelt at så mange som ni av ti busser bryter den øvre fartsgrensen på 80 km/t på fire felts motorvei. Allerede denne uka inviterer han derfor Statens vegvesen, Utrykningspolitiet, yrkessjåførenes fagforeninger og ledelsen i aktuelle busselskaper til et oppklaringsmøte.

– Som bransjeorganisasjon for landets busselskaper er det påkrevd for oss å ta fatt i problemet og bidra til at bransjen opptrer i tråd med regelverket, sier Aubert.

I Tyskland er fartsgrensen for denne typen busser 90 km/t og både Vegvesenet og TL mener tiden kan være moden for en økning også i Norge. TL mener dagens regler som ble laget for mange tiår siden, ikke er oppdatert i tråd med økt veistandard og bussenes tekniske utvikling. Med fartsgrenser på 100 km/t oppfattes det som urimelig at busser ikke får holde samme fart som annen trafikk, mener Aubert.

FARTSSYNDERE: 90 prosent av ekspressbussene som kjører på E18 i Vestfold og E6 i Akershus bryter fartsgrensene, viser fartsmålinger som er gjort på strekningene. ARKIVFOTO: LENA VERMEDAL
LENA VERMEDAL