Utvalget ledes av siviløkonom Jannik Lindbæk. Lindbæk er blant annet styreformann i Den norske Bank, og har tidligere vært konsernsjef i Storebrand.

De andre utvalgsmedlemmene er Berit Reiss-Andersen, advokat med møterett for Høyesterett, og Trond Bakkevig, prost i Vestre Aker.

Utvalget skal se på alle sider ved saken og avklare forhold og hendelsesforløp. Utvalget skal videre vurdere Eksportrådets retningslinjer og praksis angående økonomistyring, personalpolitikk og etikk, opplyser styreleder Kaci Kullmann Five i en pressemelding.

Det var Dagens Næringsliv som 24. mars i år trakk fram en lang rekke forhold ved Eksportrådets kontor i Sør-Afrika. Ifølge avisens reportasje skal sjefer ved kontoret ha brukt statlige penger til private formål, og to av lederne ved kontoret sparket ifølge Dagens Næringsliv personen som fikk i oppgave å overvåke pengebruken.

Påstandene fikk næringsminister Grete Knudsen til å kreve full gransking av forholdene ved Sør-Afrika-kontoret, og hun har forlangt full rapport fra både administrasjonen og styret i Eksportrådet.

Det nye utvalget skal levere en rapport til styret i Eksportrådet så snart som mulig, opplyser Five.

NTB