Norwatch har regnet ut tallene for norsk våpeneksport i året som gikk basert på tall fra Statistisk sentralbyrå, som torsdag la fram tallene over norsk utenrikshandel i 2008.

For 2007 viste SSBs tall at våpeneksporten hadde nådd 2 143 millioner kroner. I fjor steg tallet til 3 096 millioner.

Ifølge Norwatch, som har fulgt utviklingen i norsk våpeneksport i mange år, er det aldri blitt eksportert flere norskproduserte våpen enn i fjor.

Store deler av norsk våpeneksport går direkte til USA, og det er denne som ligger bak veksten i fjor. Til sammen eksporterte norske produsenter våpen for 1 739 millioner kroner til USA i 2008. Det tilsvarer en økning på 85,6 prosent. Eksporten til USA utgjør 56 prosent av totalen og 98,2 prosent av eksportveksten.