Økokrim fikk medhold i sin påstand om at 49-åringen bør dømmes til fengsel i seks år for bedragerier, trusler og dokumentfalsk.

Han er også fradømt retten til å drive forretningsvirksomhet på livstid, samt å betale tilbake 20 millioner kroner til den amerikanske investoren Douglas Troxel.

Nordmannen, som har vært bosatt i Sveits, ble etter anmodning fra Økokrim pågrepet av sveitsisk politi i fjor høst og utlevert til Norge.

Det alvorligste forholdet mannen er dømt for, gjelder bedrageri av Troxel i 2003. Datagründeren ble forledet til å investere 10 millioner dollar, 65 millioner kroner, i ett av den siktedes selskaper mot lovnader om å få en avkastning på utrolige 300 prosent i løpet av ett år.

Økokrim grep derimot inn overfor 49-åringens selskaper like etter at 22 millioner kroner ble tatt ut fra bankkontoen i DnB hvor Troxels overføring endte. Også disse pengene ble senere beslaglagt, men holdes tilbake av påtalemyndigheten til straffesaken mot nordmannen er endelig avgjort i rettssystemet.