— Vi har nå fått avgrenset brannen slik at den ikke lenger utgjør noen fare for oljetanken, opplyser vakthavende brannsjef Ole Ludvigsen hos brannvesenet i Trondheim til NTB.

Politiet har i hele formiddag forberedt en mulig evakuering av alle som bor eller oppholdt seg i en radius av 1 kilometer rundt papirfabrikken Peterson Packaging på Ranheim. Nå er evakueringen avblåst, opplyser Ludvigsen.

I området rundt fabrikken er det en rekke barnehager, to skoler og to bofellesskap, samt et stort antall privatboliger. Politiet hadde allerede tidligere på dagen evakuert nær 50 syke hjemmeboende i området.

Det brenner fremdeles i selve papirfabrikken, og brannvesenet driver fremdeles med aktiv slokking.

— Bygget er fullt av hardpakkede pappballer, slik at det brenner alle steder. Vi må fysisk bære ut alle enhetene som brenner og slukke dem, så vi er fremdeles ikke kommet i etterslokkingsfasen, opplyser Ludvigsen.

UNDER KONTROLL: Politiet fjernet lagertaket på det brennende bygget for å senke temperaturen.
KRISTOFFER FURBERG