Det har vært en eksplosjon i etterspørselen etter fagfolk i helse— og sosialsektoren, ifølge NRK.

At tallet på nye jobber har økt med 40 prosent de siste tre månedene i forhold til samme periode i fjor, kommer fram av tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). Kommune-Norge får «skylden» for alle ansettelsene.

– Årsaken er nok først og fremst den bedrede kommuneøkonomien, som har ført til at vi har fylt opp og rekruttert flere til helse- og omsorgstjenester i kommunene, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

De tre siste månedene er det utlyst 250 nye stillinger innen helse- og sosialsektoren hver dag.