Tilsynet mener debatten om hvordan barn påvirkes av vold i mediene ofte er for lettvint og misvisende.— Vi er interessert i å få en kunnskapsbasert og fornuftig diskusjon. Vanligvis er det masse påstander begge veier når det gjelder hvordan vold på film og video påvirker barn og unge. Utspillene har altfor lite grunnlag i dokumenterte forhold, sier direktør Tom Løland i Statens Filmtilsyn til NTB. Han understreker at selv om det er få som påvirkes, så er det alvorlig nok i seg selv.Ekspertgruppen kommer til å bestå av ulike fagpersoner med psykologisk bakgrunn og andre forskere med kjennskap til påvirkningsteori. Skaper frykt og angst - Vi ønsker å få alle fakta på bordet. Dårlig dokumenterte påstander om sammenhengen mellom film og voldelig atferd skaper unødvendig frykt og angst hos norske foreldre, sier filmsakkyndig og informasjonsansvarlig Jørgen Stensland i Filmtilsynet.Debatten om vold på film og fjernsyn dukker jevnlig opp etter drap og andre voldsomme handlinger. I sommer publiserte tidsskriftet American Psychologist rapporten "Media violence and the American Public", som hudfletter pressen for ikke å skrive om sammenhengen mellom vold i mediene og aggressivitet blant barn. Psykologene Brad J. Bushman og Craig A. Anderson ved Iowa State University mener sammenhengen mellom denne type vold og barnas aggresjon er stor. De sammenligner det å se vold og eventuelt bli aggressiv, som forholdet mellom røyking og lungekreft. Selv om du røyker behøver du ikke få kreft, men jo mer du røyker desto større er faren. Leke Tarzan eller slå -At det er en positiv effekt mellom vold i medier og vold i virkeligheten er ingen ny kunnskap, men en slik sammenheng er alvorlig, sier Stensland. Filmtilsynet stiller spørsmål ved undersøkelsen, som sammenfatter en rekke studier, fordi forskerne ikke har definert hva som er aggressiv atferd eller hvem som blir påvirket. Undersøkelsen skiller heller ikke mellom ulike medietyper som film, video, dataspill og fjernsyn.- Det er forskjell på å bli påvirket til å leke Tarzan i sofaen etter å ha sett en Tarzan-film, og det å slå noen, sier Jørgen Stensland til NTB.Løland og Stensland mener det er problematisk å overføre resultatene fra en amerikansk undersøkelse til norske forhold.- Amerikanske barn er eksponert for mye mer vold enn i Norge. De sosiale og kulturelle forskjellene mellom Norge og USA er store, sier Tom Løland.Gjennomgår man forskningsrapporter fra de siste 40 årene viser resultatene av 3.500-4.000 studier at enkelte personer i visse situasjoner kan bli mer voldelige av å se vold på film, hevder han. Sosialt miljø - Generelt vil normalt fungerende barn i trygge omgivelser la seg påvirke i mindre grad. Det sosiale miljøet rundt barnet er viktig, sier Løland.Han understreker at det er forskjell på å endre oppfatninger av noe og det å endre atferdsmønstre.Filmtilsynet vurderer alle filmer som skal vises på norske kinoer og gir anbefalte aldersgrenser. I enkelte tilfeller er også Filmtilsynets psykologer med i vurderingen.- Aldersgrensene på film er nettopp ment som en anbefaling for foreldrene, og dette kan være med på å forebygge, sier Tom Løland.