• Hils ordentlig. Se folk i øynene, og si navnet ditt. Forsøk å huske andres navn.
  • Tenk på hva du selv synes er hyggelig. Oppfør deg slik som du ønsker andre skal opptre mot deg. Vær inkluderende.
  • Selv om du ønsker å oppnå noe, bør du ikke være for pågående. Du kan bli oppfattet som en masekopp.
  • Opptre på en høflig og hyggelig måte. Men hvis du bare later som om du er interessert, blir du fort gjennomskuet. Nettverksbygging handler i bunn og grunn om å vise god folkeskikk.
  • Ikke treng deg inn i en lukket sirkel. Du kan stå i utkanten, så blir du kanskje med i praten etter hvert. Tolk kroppsspråket. Hvis det er avvisende, går du bare videre.
  • Vær nysgjerrig. Husk at folk liker å snakke om seg selv, sitt arbeid og sitt land.
  • Ikke ta det personlig når noen avslutter samtalen. Du mingler videre.

KILDER: PROFESSOR I SOSIOLOGI PER MORTEN SCHIEFLOE, NTNU, PROFESSOR I PSYKOLOGI, HANS M. NORDAHL, NTNU, SPRÅKCOUCH SIÂN GRIFFITH, «HOW TO WORK A ROOM» AV SUSAN ROANE