En isolert, engstelig og umoden mann uten tiltrekningskraft på kvinner. Slik beskrev psykolog Thore Langfeldt og nå avdøde rettspsykiater Berthold Grünfeld Lommemannen i Dagbladet i 2006. Langfeldt mente at det ikke var snakk om noen familiemann.

Mannen som nå er siktet, passer ikke inn i dette bildet. 55-åringen har vært gift og har barn, han har god økonomi og har tilsynelatende fungert både på arbeidsplassen sin og på fritiden.

— Isolert og ensom

Thore Langfeldt baserte sine uttalelser blant annet på Lommemannens fremgangsmåte. Den beskrev han som «forsiktig» og «puslete».

– Det kan tyde på at han er en isolert, ensom, forsiktig og engstelig person. Det at han henvender seg til unge gutter på denne måten, er trolig hans måte å få nærhet og kontakt på, sa Langfeldt til Dagbladet sommeren 2006.

Det lyktes ikke BT å få tak i Langfeldt søndag.

Psykolog Jim Aage Nøttestad, som er forskningsleder ved Brøset kompetansesenter, var en av få som mente at Lommemannen kunne være en familiefar.

- Spesiell

– Slike forbrytelser begås av menn i alle samfunnslag og fra alle miljø. Uttalelser som «at han kunne gjøre slike ting» har vi sett fra en rekke saker. Han har båret på sin hemmelighet, og skjult den godt. Jo mer normalt han har fungert i hverdagen, jo mindre er sjansen for at noen skulle fatte mistanke. Dette har skjedd på reiser og har ikke vært lett å se for andre, sier Nøttestad til Adresseavisen.

Han mener det er en ting som skiller Lommemannen fra andre seksualforbrytere.

– I disse sakene snakker vi om såkalte overfallsmisbruk. Det er langt mer sjeldent, og gjør ham spesiell.

Bendiksby, Terje