Kjell Hansson Mild, forsker på elektromagnetiske felt og mikrobølger, Arbetslivsinstitutet, Sverige

— Har du mobiltelefon? - Jeg har mobiltelefon, men bruker den svært sjelden. Jeg har ikke en jobb der det er nødvendig for meg å være tilgjengelig hele tiden. Mobiltelefonen fungerer derfor mest som en bærbar telefonkiosk.

- Begrenser du bruken? - Jeg bruker aldri mobiltelefon uten handsfree. Det er stor faglig enighet om at det er 100 ganger lavere stråling ved bruk av handsfree.

- Lar du barne dine bruke mobiltelefon? - Barna mine er snart eldre enn meg, he-he! Foreløpig er barnebarna mine for små til å ha egne mobiltelefoner. Men jeg har sagt til foreldrene deres at de bør være svært forsiktige med å la dem bruke mobiltelefon når den tid kommer.

- Ville du ha kuttet ut fasttelefon på jobb/hjemme? - Jeg ville ikke likt å gå over til mobiltelefon på arbeidsplassen. Jeg behøver ikke mobile løsninger på den måten, og tror de fører med seg økt stress. Når det er sagt, går de fleste store foretak over til lukkede system med antenner i kabler i korridorene. Dette avgir mindre stråling enn de ordinære mobiltelefonene. Sammen med handsfree er det en utmerket løsning for bedrifter.

Petter Kristensen, forsker, overlege ved Statens arbeidsmiljøinstitutt

- Har du mobiltelefon? - Ja, jeg har mobiltelefon fordi det er greit å ha en, men snakker svært lite i den. Det er ikke nødvendigvis fordi jeg tror det kan være skadelig. Heller synes jeg utbredt bruk av mobiltelefon kan virke fordummende rent sosialt. Mobiltelefonen preger hverdagen vår ganske mye. Folk står og roper på gatehjørnene og snakker høyt om de mest intime ting.

- Lar du barne dine bruke mobiltelefon? - Jeg har voksne barn, og de bruker mobiltelefon.

- Ville du ha kuttet ut fasttelefon på jobb/hjemme? - Jeg har ikke tenkt over muligheten for å kutte ut fasttelefon. Jeg har ikke hatt bruk for det. Men jeg må understreke at jeg ikke er ekspert på mobiltelefon.

Ole Christian Harbitz, direktør, Statens strålevern

- Har du mobiltelefon? - Ja, det har jeg.

- Lar du barna dine bruke mobil? - De bruker mobil. Men barna mine er voksne, så de får bestemme selv.

- Begrenser du bruken? - Tja, jeg er til en viss grad bevisst på det. Jeg prøver å ikke drive med veldig lange samtaler.

- Ville du ha kuttet ut fasttelefon på jobb/hjemme? - Det har jeg ikke vurdert. Men hvis man skal gjøre det, syntes jeg det er viktig at man bruker handsfree. Da er varmepåvirkningen mye mindre.

Merethe Hanevik, fysiker, seksjonssjef ved Statens strålevern

- Har du mobiltelefon? - Ja.

- Lar du barna dine bruke mobil? - Ja. De får bruke den. Jeg vurderer det slik at det er et viktig sikkerhetsaspekt ved det. Man trenger ikke være bekymret for barna. Men det betyr ikke at man ikke kan være føre var, og be dem om å holde seg til korte samtaler.

- Begrenser du bruken? - Ja, men ikke fordi jeg er bekymret. Det er mer av andre grunner, enten det er sosialt eller økonomiske hensyn.

- Ville du ha kuttet ut fasttelefon på jobb/hjemme? - Jeg synes store bedrifter bør tenke seg om to ganger før de kutter ut fasttelefonene, mest fordi noen mennesker er overfølsomme for strålingen fra en mobil, det vi kaller el-allergi. I en bedrift med flere hundre ansatte vil det helt sikkert være noen som har dette.