• Frps reklamefilm på TV 2 var i seg selv et meget godt argument for å holde politisk reklame vekk fra TV-skjermen, mener reklamemannen Ingebrigt Steen Jensen.

TV 2 brøt onsdag forbudet mot politisk reklame på norsk TV med en filmsnutt med Carl I. Hagen og Lars-Jacob Krogh. Mellom reklame for Cola light, lekkert undertøy og margarin fikk Hagen fortelle at Frp vil gi folk mulighet til selv å velge sykehus, sykehjem og skole.

— Dårlig idé, dårlig produsert og dårlig levert. Totalt sett en utrolig dårlig reklamefilm, sier Steen Jensen.

Han mener reklame av denne typen vil ha null virkning på velgerne, men ser ikke bort fra at alt oppstyret som vil komme i kjølvannet av TV 2s lovbrudd kan være til fordel for Fremskrittspartiet. Derimot har han ingen tro på at en svett og uinspirert Carl Ivar Hagen klarte å påvirke noen med et budskap velgerne har hørt tusen ganger før.

— Det eneste kontroversielle med denne filmen var oppfordringen om å sende inn penger, sier Ingebrigt Steen Jensen.

- Planlagt

— Heller ikke produsenten av Arbeiderpartiets reklamekampanje ved forrige valg, Kjetil Try, var imponert over innslaget. Men i motsetning til Steen Jensen tror Try filmen med vilje er gjort dårlig.

— Jeg oppfattet den mest som et forsøk på å ufarliggjøre politisk TV-reklame. Slik sett var det mer en film til fordel for Kåre Valebrokks kamp for å få politisk reklame i TV enn det var et budskap fra Frp.

— Det var myk reklame, den var ufarlig og amatørmessig. Jeg tror faktisk ikke Kåre Valebrokk ville våget å godkjenne et innslag som ville avslørt hvor effektiv politisk TV-reklame kan være, sier Try.

- Som Frp

— Jeg synes innslaget var bra, først og fremst fordi det holder fast i partiets hovedbudskap, sier kommunikasjonsrådgiver og tidligere Frp-politiker Tor Mikkel Wara.

— Filmen var tro mot hovedstrategien - for folk flest. Vi kan gjerne si at filmen var som partiet, enkel og folkelig. Det er Fremskrittspartiets hovedpoeng å være akkurat slik som filmen. Derfor behøver ikke teknisk kvalitet være noen indikator på hvor vellykket den var, sier Wara.

Men heller ikke Wara tror filmen vil påvirke valgresultatet. Han er for øvrig av den oppfatning at norske TV-kanaler og andre media sender så enorme mengder med redaksjonelt politisk stoff at det ikke er nødvendig med politisk TV-reklame i Norge.