De fleste stammer fra kommune-Norge og især fra Bergen. Siden Solberg selv er bergenser styrkes kraften i eksemplene, for det som vi er nær eller selv har opplevd virker alltid sterkere. I en Tabloid-debatt fortalte hun en historie som hadde «rørt henne betydelig»: en dame som kom til en lokal høyrepolitiker og forklarte hvorfor hun hadde valgt privat omsorg: «Hun hadde opplevd at 60 til 70 forskjellige personer i løpet av et år hadde kommet og vasket henne, og hun grudde seg til hjemmehjelpen kom. Når hun fikk muligheten til å velge, så valgte hun et selskap som lovet henne at det skulle være et fåtall mennesker som kom, og det er hennes kriterium». Eksempler kan være levende og gripende, de kan berøre følelsene, men knyttes de ikke tydelig til saken og politikerens overordnede argumentasjon, så overbeviser de ingen. Især i debatter om valgfrihet klarer Solberg dette. «Hvis vi innfører større grad av valgfrihet», forklarte hun i forbindelse med eksemplet, «så betyr det at man får mer brukerfokus». Ordet «brukerfokus» er temmelig teknokratisk, men ikke desto mindre er grunnlaget for argumentasjonen partiets verdier om frihet og effektivitet.