Fra mandag av kan det det bli streik i stat og kommune.

Se listen over streikeuttaket her.

Skoler og barnehager blir rammet, det samme blir blant andre Jernbaneverket, Statens Vegvesen og NAV.

Eksamen i fare

Ved Universitetet i Bergen vil til sammen 237 ansatte bli tatt ut i streik. Mange av dem er i ledelsen, noe som gjør at eksamener står i fare.

— Sentrale personer i studieadministrativ avdeling er tatt ut. Det vil kunne true noen eksamener, særlig de vi planla å gjennomføre digitalt. I tillegg er 60 vitenskapelige ansatte, inkludert ledelsen, ved Det humanistiske fakultet tatt ut. Det setter åpenbart eksamener i fare, sier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm.

Også tannlegestudentene kan miste en eksamen, sier Bernstrøm, som understreker at de ennå ikke har klart å få den fullstendige oversikten over konsekvensene en streik kan få.

— Nå har fakultetene frist til i morgen klokken 10 med å finne ut hva en streik vil medføre. Så skal vi samles til møte etter det og gå gjennom alt. 237 stykker er ganske mange, sier Bernstrøm.

Muntlig kan ryke

Også lenger nede i utdanningssystemet står eksamener i fare. Bergen Handelsgymnasium er en av ti videregående skoler i Bergen som vil bli rammet ved en streik.

I første omgang vil det gå utover undervisningen, sier rektor Rune Dolvik.

— Dersom det blir streik faller undervisningen bort for de som er trukket ut. Slik det ser ut nå, klarer vi å gjennomføre skriftlig eksamen, sier Dolvik.

Muntlig eksamen kan det blir verre med.

— Vi starter 6. juni med muntlige og tverrfaglige eksamener. Sensorer og faglærere bruker egentlig å ha et samarbeid 14 dager før, og elevene kobles på 48 timer før eksamen starter, sier Dolvik.

Han anslår at en eventuell streik må avblåses senest én uke før muntlig eksamen, dersom det skal være mulig å gjennomføre eksamen som planlagt.

Rammer skoler og barnehager

På ungdomsskolene i Bergen er det muntlige eksamener 4., 6. og 13. juni.

Bergen kommune har fått et av de største streikeuttakene. Kommunen skriver i en pressemelding at de har fått varsel om streik for over 2100 av sine ansatte.

Medlemmene i Bergen jobber både i barnehage, grunnskole, videregående skole og på sykehjem. I tillegg kan PPT-tjenester, fysioterapi og helsestasjoner bli rammet.

Flere av skolene vil måtte holde stengt dersom de rammes.

— Alle lærerne minus èn hos oss er tatt ut. Og så er det meg, men jeg kan ikke drive skole med bare meg, sier Atle Fasteland, rektor på Rothaugen ungdomsskole.

Håper kabalen skal gå opp

På Blokkhaugen barnehage var de i formiddag fortsatt usikre på om de vil klare å holde åpent dersom det blir streik mandag.

Til sammen ti ansatte er tatt ut i streik.

— Det vil ramme hardt, uten tvil. Nå jobber vi med kabalen, for å se om den går opp. Hele barnehagen vil ikke kunne holde åpent, men vi vurderer om kanskje deler av barnehagen kan være åpen, sier styrer Toril Maurseth Olsen.

På Nattlandsfjellet barnehage er de klare på at barna må være andre steder, dersom det blir streik mandag.

— Vi er så mange organiserte, at vi må stenge. Nå forbereder vi ved å informere foreldre og de ansatte som ikke skal streike, men ellers håper vi jo fortsatt på at partene blir enige i løpet av helgen, og satser på normal drift på mandag, sier styrer Kristine Halvorsen.

Fare for liv og helse

Også fire sykehjem i Bergen er rammet i streikeuttaket.

Ved Fyllingsdalen sykehjem forteller styrer Magny Nordtveit at 29 sykepleier er tatt ut hos dem. I tillegg rammes de av at ergoterapeuter som jobber med pasientene tas ut. Nordtveit søker nå dispensasjon for de fleste av sykepleierne.

— Får vi ikke innvilget det, vil det medføre fare for liv og helse for pasientene våre. Det er en kjent sak at bemanningen på sykehjem ikke er så mye mer enn det som må til for å få utført oppgavene, sier styreren.

navsikkerhet04[1].jpg

Lengre ventetidIfølge Jørn Torbergsen, direktør for NAV kontaktsenter er streikeuttaket der stort, noe som vil merkes for brukerne.

— Den umiddelbare og største konsekvensen vil være at tilgjengeligheten til etaten blir betydelig begrenset. Ventetiden for å komme igjennom på telefon vil være økende dess lengre streiken varer, sier Torbergsen.

Dersom streiken varer lenge nok, vil køen være så stor at man ikke kommer igjennom i det hele tatt.

Kan bli togtrøbbel

Togtrafikken kan også bli berørt. Akademikerne har varslet at de vil ta ut 410 ansatte i Jernbaneverket i Oslo og Akershus. Det er omtrent alle som jobber der.

— Det er vanskelig å si hvilke konsekvenser det kan få. Vi vil først og fremst ramme staten som arbeidsgiver og i minst mulig grad publikum. Men det er umulig å unngå helt, sier pressekontakt Inge Hjertaas for Akademikerne i Jernbaneverket i Bergen.

Han sier at fordi alle fjerntog og godstog går via Oslo, kan alle landsdeler i utgangspunktet bli berørte.

— Det er vanskelig å si om en streik får konsekvenser her på Vestlandet, men det kan fort forplante seg, sier Hjertaas.

Fengselet må tømmes

YS Stat varsler på sine nettsider at Bjørgvin fengsel vil måtte tømmes, skatteoppgjøret vil bli forsinket, og varetektsfanger kan bli frigitt dersom det blir streik.

Regiondirektør Per Sigurd Våge i Kriminalomsorgen Vest sier at dette er en situasjon de nå forbereder seg på i fengselet. Det blir gitt soningsavbrudd til de aller fleste fangene. De som ikke kan slippes løs må overføres til andre fengsel.

I Tromsø kan meteorologene bli tatt ut i streik, noe som vil føre til at Nord-Norge forsvinner fra NRKs værkart – og i verste fall kan stanse flytrafikken i hele landsdelen, ifølge Forskerforbundet.