Dette kommer frem i en ny rapport som for første gang dokumenterer de samlede utgiftene i forbindelse med eksamen. – De reelle utgiftene er trolig enda høyere, mener prorektor Rolv Mikkel Blakar. Han mener eksamen tapper universitetet for en betydelig del av budsjettet.