Den nye eksamensordningen, som omfatter elever på studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag, skal gjelde fra neste vår.

Meningen med å konsentrere eksamenene til tidlig i juni er at elevene skal få større utbytte av siste del av undervisningsåret, heter det i en pressemelding fra Utdannings— og forskningsdepartementet. Håpet er at russefeiringen skal begrenses fra 1. til 17. mai.

Det skal også gjøres enkelte endringer i hvilke eksamener elevene skal opp i. Den nye ordningen innebærer at alle elever i VK II på studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag skal avlegge følgende fire eksamener: To skriftlige eksamener i norsk (hovedmål og sidemål), en skriftlig eksamen med oppgave trukket blant samtlige studieretningsfag og en muntlig eksamen i ny form.

En annen nyhet er at samtlige elever i VK I innenfor de samme studieretningene skal trekkes ut til en eksamen. Med dagens ordning blir bare rundt halvparten av elevene trukket ut.

Privatister skal beholde en noe lengre eksamensperiode.

(NTB)