Mannen får betegnelsen agent av TV 2 fordi han jobbet for en av de amerikanske etterretningsgruppene Surveillance Detection Unit (SDU) i et annet land enn Norge. Her i landet har SDU-en drevet med kartlegging og overvåking av det som kan være flere hundre nordmenn. Agenten mener norske myndigheter fortløpende er blitt informert om etterretningsvirksomheten.

— Selvfølgelig har amerikanerne fortalt dem at de utfører overvåking. Dersom vertslandet sier nei til vil de selvsagt fortsette likevel, bare i en annen form. Det er ikke slik at ambassaden vil skrote programmet bare fordi nordmenn blir opprørt over det, sier mannen.

Ifølge ham må den regionale sikkerhetsoffiseren ved USAs ambassade i Oslo ha hatt hyppige møter med norske myndigheter.

— Jeg vet at RSO-en har møter flere ganger i måneden med det lokale politiet eller overvåkingspolitiet. Der deler de informasjon som er nødvendig for å beskytte ambassaden. Det er vertslandets plikt å beskytte ambassaden. Det betyr at politiet må jobbe sammen med amerikanerne.