Magnar Åmot (60) har jobbet i Posten siden han var 18 år. Siden har han hatt mange forskjellige jobber i nesten 43 år. I går møtte han arbeidsgiveren sin i Bergen tingrett. Som saksøker. Taper han denne saken, er han arbeidssøkende for første gang i sitt voksne liv.

Ble overtallig

Høsten 2001 fikk han brev om at jobben hans som endringspostsjef ville forsvinne. Året etter ble Åmot "overtallig". Før det dreide mye av arbeidet hans seg om effektivisering av postnettet gjennom nedlegging av postkontor og overføring av posttjenester til butikker.

I tiden etter at han fikk brevet, søkte han fire jobber, tre som salgssjef og en som servicemedarbeider. Tre av dem var administrative stillinger i Post i butikkvirksomheten. Den ene salgssjefstillingen ble trukket, mens Posten ansatte andre søkere i de tre andre jobbene. I fjor fikk Åmot oppsigelsen. Uten søksmålet ville han vært uten jobb fra 1. oktober i høst.

— Posten overser og nedvurderer gode kvalifikasjoner opparbeidet gjennom 43 år, sier Åmots advokat, Jarle Ringheim i Kluge Advokatfirma.

- Grovt overtramp

Et av Ringheims hovedpoeng er jobbene Åmot søkte, men ikke fikk.

— Som overtallig har Åmot fortrinnsrett til stillinger han er kvalifisert for, selv om andre i sikre jobber skulle være bedre kvalifisert. Det følger av omplasseringsplikten. Disse jobbene var han kvalifisert for. Likevel ansatte de folk fra sikre jobber i Posten i to av stillingene, sier Ringheim.

Den såkalte omplasseringsplikten overfor overtallige er et sentralt poeng i saken.

— Den pålegger også Posten aktivt å forsøke å finne annet passende arbeid. Men Posten har overhodet ikke vist noen slik aktivitet, sier Ringheim, og omtaler dette som "et grovt overtramp i forhold til omplasseringsplikten".

— Etter arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver også vurdere behovet for oppsigelse mot ulempene for arbeidstaker. Vi mener denne oppsigelsen rammer ham såpass hardt at den blir usaklig, sier Ringheim og viste til Åmots alder, muligheter på arbeidsmarkedet utenfor Posten samt forsørgeransvar.

Ringheims konklusjon og påstand er at oppsigelsen er usaklig og ugyldig.

- Ikke kvalifisert

Postens prosessfullmektig, Brage Høidahl, avviste i retten i går påstandene.

— Åmot var ikke kvalifisert for de jobbene han søkte, sa han, og viste til en detaljert vurdering fra den som var ansvarlig for ansettelsene.

— Postens klagenemnd for tilsettingssaker har ikke hatt innvendinger, sa han.

Høidahl viste også til at Åmot lot være å søke flere utlyste stillinger.

— Dette var jobber som liknet mer på Åmots tidligere jobber enn salgssjefjobbene, sa Høidahl.

Høidahl fortalte også retten at Posten hadde tilbudt Åmot jobb som nasjonal arkivansvarlig i Post i butikk, men han takket nei. Advokaten konkluderte med at Posten hadde oppfylt sin plikt til å finne annet passende arbeid.

Postsjef roser Åmot

Åmots advokat reagerer på Høidahls fremstilling.

— At han sa nei til arkivjobben er ikke relevant for om Posten har oppfylt omplasseringsplikten. Tilbudet kom etter at han ble oppsagt, og fremstår mer som en redningsaksjon i ettertid, sier Ringheim.

— Hva med jobbene han ikke søkte på?

— Det er høyst overraskende at Posten bruker dette mot ham, siden de ikke gjorde noe aktivt for å få ham innplassert i noen av disse stillingene.

Åmot og Ringheim er også sterkt uenig i vurderingen av Åmots kvalifikasjoner.

— Dette er en belastning for Åmot, og vi er rykende uenig, sier Ringheim, og viser til at fagforeningen mener han var kvalifisert og tidligere postsjef Berit Sildens attest og vitnemål som inneholder sterk ros av Åmots kvalifikasjoner.

VIL UNNGÅ ELDRE: – Jeg ser på dette som et forsøk på å sverte meg, slik at Posten skal unngå å måtte ansette en eldre medarbeider, sier den oppsagte Magnar Åmot (60). (Foto: JAN M. LILLEBØ)