Gulating lagmannsrett behandlet mandag ankesaken fra Stavanger tingrett, hvor en mann krevde foreldreretten til barnet han har med sin eks-kone.

Det var i mars 2007 at det daværende samboerparet reiste til California i USA for å få hjelp til å få barn. Kvinnen hadde tidligere fått fjernet eggstokker, eggledere og livmor på grunn av kreft. Ved hjelp av et firma i USA ble et egg fra en fremmed kvinne befruktet med mannens sæd og deretter plassert i en tredje kvinnes livmor. Hun fungerte som surrogatmor, og etter fødselen tok det norske paret barnet med seg hjem.

Krevde foreldreretten

En amerikansk domstol bekreftet da at det norske paret var å regne som barnets juridiske foreldre.

Paret giftet seg sommeren 2007, men gikk fra hverandre i april 2008. Mannen krevde da foreldreretten til barnet, siden kvinnen ikke var barnets biologiske mor. Etter norsk lov kunne hun dermed ikke få foreldreretten.

Lagmannsretten kom imidlertid til samme slutning som tingretten, og fastholder at eks-paret skal ha felles foreldreansvar.

Barnets beste

Gutten har vokst opp med kvinnen som sin mor, og hans biologiske mor befinner seg i USA. Lagmannsretten skriver i dommen at «denne morsrollen ville hun formentlig være lite interessert i å ivareta», og at barnet da ville vokse opp uten en morsfigur.

Det legges også vekt på at begge partene i 2007 var enige om at de var barnets rettmessige foreldre.

«Retten er ikke i tvil om at anerkjennelse av den californiske dommen vil medføre et resultat som er til det beste for barnet. Om anerkjennelsen samtidig innebærer at man de facto aksepterer en omgåelse av norsk lov, fremstår som et mindre tungtveiende moment» heter det i dommen.