— Det er personer som kjenner henne gjennom mange år, og som har hørt at hun har fortalt ting som ikke nødvendigvis stemmer overens med ting hun har forklart til politiet i denne saken, sier forsvarer Mette Yvonne Larsen til Aftenposten.no.

Mandag starter ankesaken mot tidligere Vågå-ordfører Rune Øygard (53) i Eidsivating lagmannsrett på Hamar.

17. desember i fjor ble han dømt til fire års fengsel for seksuell omgang med en mindreårig jente. Han anket dommen på stedet og har hele tiden nektet straffskyld.

De tre nye personene som Øygards forsvarer nå ønsker å føre som vitner, kommer i tillegg til de syv nye som allerede er kjent. Dermed er ti nye personer ført opp på forsvarerens vitneliste siden hovedforhandlingen i Sør-Gudbrandsdal tingrett på Lillehammer i fjor høst.

Det tingretten ga oss medhold i, er at det er anledning til å føre slike vitner når det står ord mot ord. Vi har anledning til å føre vitner som skal belyse hvem som snakker sant, sier Larsen.

Det er retten som avgjør hvilke vitner som kan føres i retten ut fra en vurdering om hvor relevante vitnene er for sakens opplysning.

Reagerer

Nina Hjortdal, bistandsadvokaten til den 17 år gamle jenta, er ikke overrasket over at forsvarersiden ønsker å føre de tre klassevenninnene som vitner.

— Dette er bare i tråd med den vitneførselen som er varslet tidligere og jeg har ingen ytterligere kommentarer til det. Jeg tenker dette til slutt er et spørsmål hva retten kommer til å tillate, på grunn av antallet vitner, sakens omfang, hvor relevante vitnene er og hva de har å tilføre saken, sier hun.

Bistandsadvokaten reagerer på strategien til forsvarersiden om å gå etter troverdigheten til jenta.

— Jeg reagerer ganske kraftig på det. Dette er en ung jente på 17 år og hun bør behandles som andre 17-åringer i rettssalen. Hun har krav på rettsvern og det er regler i straffeprosessloven for dette. Her må man bare følge nøye med, og gjøre retten oppmerksom på at den type spørsmålsstilling ikke er akseptabel, sier Hjortdal.

Forberedt

Ifølge bistandsadvokaten er jenta forberedt på å møte nye spørsmål i retten.

— Dette er en ting som hun har vært forberedt på lenge. Det er klart det er en belastning å stå i en slik sak, noe annen ville vært unormalt. Men det er godt å komme i gang, og jeg tror hun er godt rustet og forberedt, sier bistandsadvokaten.

Statsadvokat og aktor Thorbjørn Klundseter ønsker ikke å kommentere andres vitner eller saken forøvrig.

Lærere og familie

Forsvaret til Øygard har fra før stevnet fotograf Morten Krogvold og PR-rådgiver Elizabeth Hartmann som vitner, i tillegg til flere andre som også ble ført som vitner i tingretten i høst.

Blant de nye vitnene som forsvareren ønsker å føre er, for uten de tre klassevenninnene, en tidligere kjæreste av fornærmede, en psykolog fra barne- og ungdomspsykiatrien i Otta, en nabo, to tidligere lærere og et familiemedlem.

I tillegg er psykolog Ellen Wessel kalt inn som ekspertvitne av forsvaret til Øygard.

Aktor har kalt inn familie til den fornærmede jenta og Øygard, i tillegg til politiets etterforskere,ifølge VG. Avisen skriver også at det er innkalt en politimann i forbindelse med at Øygards bil skal ha blitt sett rundt huset til fornærmede etter at han ble anmeldt i 2011. Et vitne som var sammen med Øygard og fornærmede da de besøkte Jens Stoltenberg i statsministerboligen, er også innkalt til lagmannsretten, ifølge VG.

Det er satt av seks uker til behandlingen av ankesaken.