Ingunn Yssens anklager mot Gerd-Liv Valla er nøyaktig lik anklagene som ble rettet mot Valla for ti år siden, da hun var justisminister.

Dette er noe av det Valla ble anklaget for da hun regjerte Justisdepartementet i 1997:

  • Behandler folk elendig
  • Skjeller medarbeidere ut i andres påhør
  • Autoritær lederstil, lavt kunnskapsnivå og manglende evne til kommunikasjon
  • Fire nære medarbeidere sluttet under Vallas ledelse
  • Tåler ikke kritikk

Innrømmet ikke feil

Statssekretærene Øystein Mæland, Berit Reiss-Andersen og politisk rådgiver Øyvind Slåke sluttet. Slåke skal ha blitt behandlet spesielt dårlig. I går ønsket Slåke ikke å si noe i sakens anledning.

På VG sitt spørsmål om Valla noen gang hadde skjelt ut medarbeidere i andres påhør, svarte hun følgende:

«Dette kjenner jeg meg overhodet ikke igjen i. I min forrige jobb var tilbakemeldingen at jeg gir ros, men stiller krav og gir beskjed når det er noe jeg ikke setter pris på. Slik sett kan jeg kanskje virke tøff».

Hun mente også at kritikken mot seg var useriøs.

Slik forsvarer hun seg også nå: «Jeg er tøff, men medarbeiderne her er fornøyd. (...) Dette kjenner jeg meg ikke igjen i».

Krevende jobb

Rakel Surlien (62) var departementsråd, altså departementets øverste embetskvinne, da Valla tiltrådte som justisminister 4. februar 1997. Etter et drøyt halvår under Vallas ledelse sa Surlien opp sin stilling i september 1997. Da hadde hun sittet som departementsråd i tre år. Mediene spekulerte den gang i at årsaken var Vallas lederstil.

— Jeg sluttet ikke på grunn av Valla, men fordi det hadde vært en veldig krevende periode som departementsråd. Jeg var blant annet med på fire statsrådsskifter på ett år, sier Surlien, i dag lagdommer ved Borgarting lagmannsrett.