Gelius har rådført seg med advokat i saken, skriver Aftenposten.

– Jeg tenker ikke på å forfølge saken rettslig. Men fordi beskyldningene mot meg er så alvorlige, har jeg følt det nødvendig å søke juridisk bistand. Først og fremst i forhold til påstanden om at jeg har handlet utilbørlig. Det er alvorlig i forhold til tjenestemannsloven, sier Gelius.

Bakgrunnen for saken er at pressen var uønsket under bisettelsen av Sven O. Høiby i Kristiansand 26. mars. Da bisettelsen var over, tok noen journalister og fotografer kontakt med Gelius og andre som hadde vært inne i kirken, for å få informasjon.

Stabrun hevder på sin side at Gelius aktivt skal ha oppsøkt journalister og snakket med dem etter bisettelsen. Han mener Gelius dermed opptrådte krenkende, respektløst og utilbørlig.

Dette er påstander Stabrun har fremsatt i et brev til Oslo-biskop Ole Christian Kvarme. Brevet er unntatt offentlighet.

Gelius mener Stabrun har fremsatt løgnaktige påstander og krever derfor en unnskyldning. Han krever også at Stabrun trekker tilbake sine påstander.

Gelius skal møte Oslos biskop for å diskutere saken i løpet av neste uke.

Øyvind Stabrun ønsker heller ikke å svare på spørsmål.

– Dette er en sak som bør behandles internt i kirken, sier Stabrun.