Opplysningene om Førdes rolle kommer fram i forfatter Tor Obrestad sin biografi om den avdøde politikeren og kringkastingssjefen. Gjennom den kalde krigen på 1970— og 80-tallet fungerte Førde som Aps bakkanal mellom Norge og daværende Sovjetunionen, skriver Dagbladet. Selv da Høyre overtok makten fortsatte kontakten mellom Førde og KGB.

– Hans rolle ble vurdert som politisk nødvendig. Men hvis omfanget av Førdes KGB-kontakt hadde blitt brettet ut den gangen, i det politiske klima som da hersket, kunne det ha blitt ødeleggende for Førde som politiker og Ap, sier Obrestad.

Førdes rolle ble aldri avdekket og han ble senere blant annet parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet. Det som er nytt i Obrestads bok er omfanget av kontakten Førde hadde med KGB og at kontakten var registrert av både statsministeren, forsvarsministeren og etterretningstjenesten.