Einar Førde ble valgt etter en kampvotering mot Orkla-direktør Truls Velgaard, som etter voteringen trådte inn i det nye styret som nestleder.

Valgkomiteens leder, Agderpostens redaktør Stein Gauslaa, begrunnet valget av NRKs avtroppende sjef med at NTB med Førde har fått en av Norges viktigste mediestrateger som styreleder. Og dessuten en styreleder som kan operere med NTBs beste for øye, uavhengig av eiertilknytning.

Modellen med en uavhengig styreleder er ny for NTB. Tidligere har styreledervervet gått på rundgang blant NTBs største eiere Orkla, Schibsted, A-Pressen og NRK.

Det måtte likevel kampvotering til da Østlandets Blads sjefredaktør Pål Bjerketvedt kom med benkeforslag på Truls Velgaard (Orkla). Forslaget ble støttet av A-pressens konsernsjef Alf Hildrum. Men etter voteringen ble det klart at Førde fikk 12.842 av de stemmeberettigede aksjonærstemmene, mot Velgaards 10.850.

92,8 prosent av NTBs aksjeeiere var representert på generalforsamlingen på Radisson SAS Scandinavia Hotel tirsdag ettermiddag.

NTBs styre Det nye NTB-styret består av leder Einar Førde med Truls Velgaard, Orkla, som nestleder. Styremedlemmer er Marit Haukom, Tønsbergs Blad, Jon Espen Lohne, A-pressen, (ny), Aslak Ona, VG og Gunnar Flikke, Adresseavisen. I tillegg har NTBs ansatte to representanter i styret, Magne Gundersen og Gunn Norstad.

— Når jeg sa ja til å stille som kandidat til ledervervet, var det under forutsetning av at den journalistiske kraften i NTB ikke svekkes. Og at NTB ikke må stenges inne i sin nåværende virksomhet av eierne. Men de forutsetningene på plass, gleder jeg meg til å bidra med det jeg kan, sa Einar Førde etter at valget.

Sunn økonomi Årsrapporten viste ellers at NTB hadde et godt år i 2000. Selv om det var budsjettert med underskudd, viste regnskapene finansinntekter på hele 8 millioner kroner for konsernet, og 5,7 millioner kroner for NTB AS. Etter skatt er resultatet 4.600.958 i morselskapet og 4.613.089 i konsernet. For første gang på flere år har styret vedtatt at det skal utbetales et utbytte på 90 kroner per aksje, i alt 2.296.980 kroner.

I sin redegjørelse til generalforsamlingen viste NTBs sjefredaktør og administrerende direktør Thor Viksveen til at NTB de tre siste årene har vært gjennom en kraftig omstilling både redaksjonelt og økonomisk. Men at situasjonen etter 1. kvartal 2001 viser at NTB i år ligger an til et normalt driftsoverskudd, og at egenkapitalandelen er på hele 78,4 prosent.

NTB