— For å sikre det bør staten ha negativ kontroll gjennom en tredjedel av aksjene, pluss ti prosent, sier Akselsen.

Det betyr at Arbeiderpartiet setter minimumsgrensen for det statlige eierskap i disse selskapene på rundt 43 prosent. I dag eier staten 44 prosent av Hydro og kan derfor ikke selge seg mer ned der.

— Gjennom 33 prosent kan vi hindre vedtektsendringer i selskapet, og sikre at det forblir i Norge. Med ti prosent ekstra har selskapene et visst spillerom til å kunne betale eventuelle oppkjøp med aksjer, sier Akselsen.