Fylkesmannen mener at kommunen bryter loven fordi det er en så stor ulikhet i skattegrunnlaget på eiendommene i Bergen at det utgjør en forskjellsbehandling som ikke kan aksepteres.

Bakgrunnen er at nyere boliger med ny skattetakst betaler mer enn eldre boliger med gammelt takstgrunnlag.

— Usaklig Selv om skattetaksten er blitt justert opp gjennom årene har det ikke hatt en utjevnende effekt i forhold til eiendommenes verdi, og dermed også skattetakst.

Fylkesmannen har kun vurdert noen få enkelteiendommer i sin undersøkelse, men finner heller ikke det nødvendig å undersøke samtlige eiendommer som betaler eiendomsskatt.

«For Fylkesmannens konklusjon er det tilstrekkelig å konstatere at det eksisterer en slik forskjellsbehandling som finnes usaklig», heter det i vedtaket.

Selv om skattevedtaket for i år er fattet på lovstridig grunnlag, vil det etter alt å dømme ikke få noen konsekvenser for verken kommunen eller skattebetalerne i år.

Fylkesmannen mener at en er kommet så langt at en ikke kan omgjøre vedtaket i år. I stedet må kommunen i høst fatte et nytt vedtak, som skal gjelde for neste år.

Bakgrunnen for Fylkesmannens behandling var en klage opposisjonen i bystyret i Bergen fremmet. Fylkesmannens avgjørelse er et nederlag for byrådet, som sto fast på at dagens innkreving er lovlig.

- Rystet

  • Vi er dypt rystet over dette vedtaket fra fylkesmannen. Vi kan ikke akseptere at statens representant overprøver det lokale selvstyret på denne måten, sier byrådsleder Monica Mæland i en pressemelding .

Byrådet anker saken inn til departementet.

— Fylkesmannen bruker altså loven annerledes i dag enn da kommunen i praksis var underlagt fylkesmannen, og det er uforståelig, sier finansbyråd Henning Warloe.

Ikke gled deg for tidlig For dem som har et ønske om å betale mindre i eiendomsskatt er det likevel liten grunn til å glede seg.

Fylkesmannen slår fast at Bergen kommunes system ikke har medført at noen har betalt for mye i eiendomsskatt. Det er de som eier eldre boliger som har betalt for lite, er konklusjonen.

Det er også kommunen som bestemmer om det skal kreves inn eiendomsskatt. Innenfor de rammene som er satt i loven, kan også kommunen avgjøre hvor høy denne skal være.

Saken oppdateres.

Paul Sigve Amundsen