I en omfattende undersøkelse om bruk av rusmidler blant unge voksne mellom 21 og 30 år, kommer det blant annet frem at:

  • Andelen unge voksne som har prøvd hasj har økt fra 22 prosent i 1998 til 34 prosent i 2006. I Oslo har det vært en økning fra 35 prosent til 47 prosent i samme periode.
  • For prøving av kokain har det vært en tredobling, fra 3 til 9 prosent i samme periode. Andelen som har brukt amfetamin har økt fra 5 til 10 prosent. I Oslo har økningen i kokainbruken vært fra 7 prosent til 14 prosent. Økningen har særlig skjedd blant menn.
  • På landsbasis har det gjennomsnittlige beregnede årlige alkoholkonsumet blant unge voksne økt, fra 4,5 liter ren alkohol i 1998 til 5,3 liter i 2006.
  • I Oslo drikker personer i alderen 21-30 år i gjennomsnitt over en liter mer enn gjennomsnittet for hele landet.
  • Menn i aldersgruppen 21-30 år drikker omtrent dobbelt så mye som kvinner i samme aldersgruppe.
  • Alkoholforbruket synker med økende alder, men stiger med økende inntekt.

Frie og franke

– Det er overraskende at så mange har forsøkt hasj og kokain, likevel må vi huske på at de aller fleste oppgir at de har prøvd slike stoffer noen få ganger. Dette er en aldersgruppe hvor mange er frie og franke, mange studerer og man lever et liv uten mange forpliktelser. Som en del av dette er det ikke unaturlig at man tester ut rusmidler og kanskje tøyer noen grenser, sier forsker Marte K. Ødegård Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

Sammen med kollegene Astrid Skretting og Karl Erik Lund står hun bak rapporten «Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21–30 år», som offentliggjøres i dag.

Ødegård Lund påpeker at forbruket av rusmidler er størst blant de yngste i denne aldersgruppen. Med økende alder, og kanskje også ansvar og forpliktelser synker forbruket.

Bruk av hasj, kokain, amfetamin og andre narkotiske stoffer er mest utbredt i de store byene, og de unge i Oslo utpeker seg med høyest forbruk.

– Det er nok i stor grad et storbyfenomen. Det er ikke så rart. Det er her det er flest studenter, samtidig som unge som ønsker å tøye grenser og «leve livet» ofte trekker mot storbyene, sier Skretting.

Ikke bare rike

Hun understreker at undersøkelsene er blant et gjennomsnitt av unge voksne og at det ikke er snakk om tunge rusmisbrukere.

Myten om at kokain brer om seg blant de med god råd, slår imidlertid sprekker.

– Vi finner ingen belegg for påstanden om at kokain er et stoff for de spesielt velstående eller ressurssterke. Inntektene blant dem som bruker kokain skiller seg ikke ut fra resten av utvalget, mens utdanningsnivået er lavere enn gjennomsnittet, sier Ødegård Lund.

Menn drikker mest. For alkohol finner forskerne en økning i forbruket blant de unge voksne tilsvarende veksten i befolkningen for øvrig. Ikke overraskende er det de unge mennene som heller i seg mest alkohol, mens unge kvinner er mer forsiktige.

– Kvinner tåler mindre alkohol enn menn, og drikker dermed også mindre når de drikker. Vi ser imidlertid også at kvinner ikke drikker like ofte som menn, sier Ødegård Lund.

– Dette er aldersgrupper hvor mange får barn, da ser vi at forbruket blir mindre, legger hun til.

Aftenposten/Bergens Tidende

Diskutér artikkelen her!