Mens Høyres landsmøte har vedtatt at kommuneskatten skal være den samme over hele landet, er Norman åpen for forskjeller.

— Det vil virke forfriskende på den politiske debatten dersom kommunepolitikere fikk være med å påvirke skattenivået, sier Norman.