Bakgrunnen for vedtaket er at NRK fikk lov til å øke TV-lisensen med 35 kroner i 1995 og 40 kroner året etter. Pengene skulle delvis gå til å fullføre planene om distriktsfjernsyn fra alle de 11 distriktskontorene, mens resten skulle gå til en generell styrking av statskanalen.

Men fortsatt står det igjen to lokalkontorer, nemlig Østfold og Nordland.

-NRK har flere ganger hevdet at det nå er et aksjeselskap og derfor skal styre dette selv, men denne lisensøkningen ble vedtatt lenge før NRK ble et aksjeselskap i 1996, sier nestleder i kontroll— og konstitusjonskomiteen, Odd Holten (KrF), til NTB.

Holten forteller at både distriktskontorene i Østfold og Nordland har skaffet egnede lokaler, men at de har manglet midler til å bemanne disse.NTB