Et sikkert vårtegn i Stortinget er at landets eggbeholdning blir en het potet i spørretimen. I går handlet debatten egentlig om matmoms. Frps Øystein Hedstrøm påpekte at halveringen av matmomsen i 2001 ikke er kommet forbrukerne til gode. Han trakk frem eggprisene som eksempel, der prisene har økt med 2,5 prosent, til tross for at engrosprisen fra Prior har gått ned.

Stortingets visepresident, Inge Lønning (H), klukket litt da han ville vite om «matvareministeren hadde en eggløsning». Etter at latteren i salen hadde lagt seg, fikk landbruks— og matminister Lars Sponheim (V) slippe til.

— Det er de fire store kjedene som ikke sørger for at konkurransen bidrar til at eggprisene faller, forklarte Sponheim.

Det er ikke første gang Hedstrøm egger til debatt i Stortinget. Mens problemet i år er at Norge har 12 millioner egg på lager, som nå må knuses og brukes til svinefôr, var problemet i fjor det motsatte. Ved påsketider i fjor manglet 3,3 millioner egg, og da ville Hedstrøm vite om Sponheim kunne senke tollvernet for å forhindre eggtørke. Også den gang grep visepresident Inge Lønning ordet:

— Har landbruksministeren et gullegg som svar på dette?

— Ja, president, det kunne være fristende å si 'hver mann sin høne', lød svaret fra Sponheim i fjor.

Da en journalist i etterkant av spørretimen i går ville vite om årets overproduksjon av egg kunne skyldes at hver mann hadde en høne, svarte Sponheim:

— Det ser ut til at en del menn holder seg med flere høner. På vegne av Bondevik-regjeringen vil jeg presisere at det får holde med én høne!