Hovedkasserer Sylvi Johansen og visesentralbanksjef Jarle Bergo lanserer pengeseddelen med dårlig skjult stolthet, og legger vekt på at den er vanskelig å forfalske. Den nye seddelen kommer i sirkulasjon fra tirsdag, men den gamle er gangbar i ett år og kan veksles inn i ti år framover.

— Muligheten til å bruke PC og fargeprintere frister til forfalskninger av penger. Derfor har vi lagt inn flere sikkerhetsdetaljer i den nye 1.000-kroneseddelen, sier Sylvi Johansen.

Skifter farge Hovedelementet er den brede metallstripen, som har et motiv med norrøne hester og tallet 1.000. Hestene skifter farge når man holder seddelen opp mot lyset i ulike vinkler. Dette er det vanskelig å få til med PC og fargeprinter.

1.000-lappen og 200-lappen er mest utsatt for forfalskninger. Om et års tid vil også 200-lappen oppgraderes med et metallelement for å hindre dette. I fjor ble det oppdaget om lag 3.000 falske sedler i Norge.

— Teknologien utvikler seg stadig raskere, så vi må regne med å oppgradere sedlene oftere for å være i forkant av denne utviklingen, sier hovedkasserer Sylvi Johansen til NTB.

På baksiden av tusenlappen er det trykket en rekke 1.000-tall i en farge som endres med lysets innfallsvinkel. Det er også lagt inn elementer som blir synlige når man lyser på seddelen med infrarødt lys.

Bakgrunnen for portrettet av Munch er hentet fra maleriet Melankoli, ett av hovedverkene i den store bildeserien Livsfrisen. På baksiden av seddelen er Munchs utkast til «Solen», som er en del av dekorasjonene i Universitetets aula.

En pen rekke Sylvi Johansen er fornøyd med at Norge nå har en komplett rekke på fem sedler, med enhetlig design og i klart forskjellige farger og størrelser. Det startet med 200-lappen i 1994. Sedlene øker med 8 millimeter i bredden og 5 millimeter i høyden for hver valør.

— Forskjellen i størrelse er en hjelp for blinde og svaksynte. I tillegg har vi lagt inn følbare relieffer i 200-kroneseddelen og 500-kroneseddelen, sier Johansen til NTB.

Den nye seddelen har kostet om lag 85 øre å produsere. Det er laget over 20 millioner sedler, så den totale kostnaden er på rundt 20 millioner kroner.

NTB

Visebanksjef Jarle Bergo presenterte tirsdag den nye 1000,- kr seddelen hvor et portrett av kunstneren Edvard Munch preger forsiden, mens Munchs utkast til "Solen" dekker baksiden. Munchs portrett går også igjen i vannmerket. Foto: SCANPIX