Universitetet i Toronto i Canada har undersøkt en gruppe ungdommer i alderen 17 til 31 år, og funnet at hukommelsen til disse ble kraftig svekket over en periode på ett år.

Evnen til å gjengi en kort tekst etter gjennomlesing falt med hele 50 prosent, viser undersøkelsen som er gjengitt i siste nummer av tidsskriftet Neurology.

Lignende undersøkelser i Tyskland har tidligere konstatert at ecstasy-brukere ikke gjør det dårligere i tester som går på oppmerksomhet, men gjør det betydelig dårligere i tester som går på hukommelse, læreevne, evne til å tenke logisk og løse problemer.

Bruk av ecstasy i tilknytning til marijuana går særlig ut over hukommelsen.

(NTB)