– Det tar lengre tid enn vi regnet med å få utført laboratorieprøvene, opplyser avdelingsdirektør Preben Aavitsland i Nasjonalt folkehelseinstitutt til NTB.

Treåringen ble lagt inn på Haukeland universitetssykehus fredag med diagnosen hemolytisk uremisk syndrom (HUS). Tilstanden hennes var mandag fremdeles stabil og hun får dialysebehandling, opplyser sykehuset.

Hun følges opp som om hun skulle være pasient nummer 18 som er smittet med E.coli-bakterien. Men det er fortsatt usikkert om bakteriesmitte er årsaken eller om hun har fått nyresykdommen på annen måte.

Aavitsland sier at det er gjennomført samtaler med foreldrene for å finne ut hva hun hadde spist. Dette har foreløpig ikke resultert i at man er kommet nærmere smittekilden. Familien var nylig kommet tilbake fra et utenlandsopphold da jenta ble syk 2. april i år.

– Det kan derfor tenkes at hun ble smittet i utlandet, og at dette ikke har noe å gjøre med de andre tilfellene av E.coli-smitte, sier Aavitsland.