Nobelkomiteen mener EUs viktigste resultat er fred, forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa

— EU er inne i en periode med store økonomiske vanskeligheter og betydelig sosial uro. Nobelkomiteen ønsker å fokusere på EUs viktige resultater, som er denvellykkede kampen for fred, demokrati og menneskerettigheter, sa Jagland under utdelingen.

Les komiteens begrunnelse her

- Styrket demokrati

Jagland trakk frem at EU i over seks tiår har bidratt til å fremme fred og menneskerettigheter i Europa. Han viste også til at EU har bidratt til at skillet mellom øst og vest i stor grad er brutt ned, og at demokratiet er styrket.

— Når Kroatia blir medlem fra neste år,forhandlinger med Montenegro er startet og Serbia er gitt kandidatstatus, styrkes forsoningsprosessen på Balkan.

- Fredens kontinent

Han viste til den historiske utviklingen fra forholdet mellom Tyskland og Frankrike like etter den andre verdenskrig, til utvidelsene av EU gjennom årene.

— EU har bidratt til at Europa har endret seg fra å være et krigens kontinent til å bli et fredens kontinent, sa Jagland.

På spørsmål om en fredspris fra Norge kan skape mer fred og forsoning i Europa, avviste Jagland at prisen alene kan gjøre det, men svarte:

— Vi ønsker å minne folkene i Europa på hva som kan gå tapt dersom man lar dette falle sammen.

Debatt

Jagland sier etter kunngjøringen at det gjenstår å se om tildelingen av Nobels fredspris til EU vil skape debatt i Norge, hvor EU-motstanden er stor.

— Det går fint an å være motstander av et medlemskap i EU, samtidig som man anerkjenner den fredsskapende rolle EU har hatt i Europa, sier Jagland

Enstemmig

Direktør ved Det norske Nobelinstitutt, Geir Lundestad, uttalte for et par år siden at han mente EU burde ha fått Nobels fredspris.

— Gjennom EU har man fått til ikke bare fransk-tysk forsoning, men EU har hjulpet til med å konsolidere demokratiet i Sør-Europa og har bidratt til å trekke inn de sentrale østeuropeiske landene i et nært samarbeid med resten av Europa, har han sagt til NRK.

Klokken elleve leste Torbjørn Jagland opp navnet på årets vinner. Jagland har opplyst at komiteen kom fram til en enstemmig beslutning og at det ikke var særlig komplisert å komme fram til den.

Les også: Harpviken: Underlig valg

Si din mening!

FS00014214.jpg
Aleksander Bochenek/CRESTOCK/Crestock