I dobbeltrollen som partileder og utenriksminister, innrømmer Jan Petersen at han har et dilemma: Han ønsker på den ene siden at Norge skal bli EU-medlem, men vet samtidig at han ikke kan utfordre KrF og Venstre for sterkt.

— Dette er et dilemma jeg ønsker å være helt åpen på. I det øyeblikk vi i Høyre går aktivt inn for å sende en søknad om medlemskap, så er regjeringssamarbeidet ved veis ende. Det må ingen være i tvil om, sier han til Bergens Tidende.

Petersen var onsdag ettermiddag i Bergen for å oppdatere partifeller og tillitsvalgte i Høyre om det han til daglig steller med som utenriksminister.

Petersen ny NATO-sjef?

På veien hit fikk han melding via telegrambyrået Reuter at han skal være kandidat til generalsekretærstillingen i NATO. Han avfeier ryktet kort og muntert:

— Jeg har ingen planer om å forlate norsk politikk. Jeg står fortsatt trygt og fast på det regjeringsprosjektet jeg var med og fikk i stand. Men det kunne være på tide at en nordmann inntok dette viktige vervet, for vi bærer større byrder i NATO enn mange andre.

— Er du overbevist om at den såkalte ja-vinden vil holde seg?

— Ja, jeg er helt sikker på at vi opplever en sterk ja-vind. Og det er uhyre interessant og gledelig at det denne gang er folket som prøver å få eliten med. For å si som Anne Enger Lahnstein:

Det er sunt at folket tenker selv!

Kan tape dobbelt

— Er det ikke da mest redelig av deg som høyrepolitiker å arbeide aktivt for EU-medlemskap?

— Jeg er nødt til å minne om at vi lett kan ende i en situasjon der vi verken kan oppnå medlemskap i EU eller beholde regjeringsmakten.

— Er du redd for å utfordre Bondevik?

— Nei, jeg kan forsikre at vi har en meget ryddig og åpen holdning regjeringsmedlemmer imellom om denne saken. Vi er enige om å stå helt fritt i å debattere EU-saken, så lenge vi ikke tar til orde for å sende søknad om medlemskap.

Men dette ser ikke ut til å være noe aktuelt tema i det hele tatt på minst to år, ettersom Arbeiderpartiet vil bruke tid på saken.

— Men du er vel forberedt på at Arbeiderpartiet vil bruke EU-saken til å forsøke å slå en kile inn mellom regjeringspartiene?

— Egentlig ikke, for jeg mistenker ikke Arbeiderpartiet for å forsøke seg på taktikkeri i et så viktig spørsmål. Nå er det viktig å oppføre oss slik at vi ikke for tredje gang drar Norge inn i et nytt nei. I det øyeblikk en medlemskapssøknad blir sendt, må vi på ja-siden være sikre på at vi får flertall i folkeavstemningen.

«Brukbar» EØS-avtale

— Er du positiv til en folkeavstemning før vi sender søknad?

— Jeg er veldig åpen for det. Men da må alle de store aktørene være enige om det. Men det er ikke aktuelt før stortingsvalget, for åpner vi for en folkeavstemning, åpner vi også for en kampanjefase.

— Lever vi ikke godt med EØS-avtalen?

— Brukbart. Den er god ut fra forutsetningene, men det er ingen fullgod avtale.

— Blir den ikke i dyreste laget, slik EU nå oppfører seg?

— Vi er nå midt i forhandlingsfasen og vi står langt fra hverandre. Innen to måneder må vi være ferdige. Realitetene kan jeg derfor ikke gå inn på.

Han forsikrer imidlertid at det fra norsk side overhodet ikke er aktuelt å gå med på noe krav fra EU om å gi deres fiskere adgang til våre ressurser. Det er heller ikke aktuelt å bringe landbruket inn i disse vurderingene.

— Husk at vi forhandler ikke om selve EØS-avtalen, bare om konsekvensene av EU-utvidelsen.

UT AV REGJERINGEN: – I det øyeblikk vi i Høyre går aktivt inn for å sende en søknad om medlemskap, så er regjeringssamarbeidet ved veis ende. Det må ingen være i tvil om, sier Jan Petersen.<p/>FOTO: HELGE SKODVIN