EUs søkerland, med Polen i spissen, kjøper stadig mer norsk fisk. En av årsakene er at norske eksportører får selge fisken tollfritt. Når landene kommer inn i EU, må Norge eksportere under EØS-avtalens regime. Det betyr til dels høye tollsatser.

NUPI-forsker Arne Melchior har, på bakgrunn av eksporttallene for 2000, kalkulert at næringen vil tape rundt 114 millioner på dette. I tillegg kommer tapte markedsandeler. Siden 2000 har eksporten økt ytterligere.

Etter WTO-avtalen har Norge krav på forhandlinger om kompensasjon for tapene. Da Sverige og Finland gikk inn i EU på nittitallet, fikk Norge forhandlet seg til tollfrie kvoter.

Men CEPS hevder i sin rapport til NHO at det vil bli «nokså vanskelig» for Norge å få kompensasjon for kostnader ved utvidelsen. De viser til Norges rikdom og påpeker at det norske oljefondet «snart er større enn hele EUs budsjett».

Direktør Bernt Asbjørnsen ved Fiskeri— og havbruksnæringens Brussel-kontor mener CEPS' argumentasjon er «underlig».

— Skal næringen lide fordi staten er rik? Eller tenker CEPS seg at staten skal betale næringens tap? Det vil jo være en subsidie som EU straks vil forby, sier Asbjørnsen.