— De iverksatte ingen tiltak, sier EU-ambassadør Einar Bull til NTB.

Men ambassadøren opplyser at EU viste til den aktuelle paragrafen i veterinærbestemmelsene som gir den ene parten rett til å iverksette «passende» tiltak, for å svare på tiltak fra motparten.

NTB