17 er for norsk medlemskap, 15 sier nei, mens seks ikke har noen mening.

Verken Jensen eller partiformann Carl I. Hagen vil flagge noe standpunkt i EU-spørsmålet, og partiprogrammet gir ingen anbefaling.

Aftenposten beskriver det som «en jevn håndballkamp» da avisen spurte den 38 representanter store stortingsgruppa om EU-saken.

— Jeg stemte ja i 1994, men da var jeg 25 år og har siden fått mange nye perspektiver. Mye av skremslene har ikke holdt stikk. Det vil være fordeler og ulemper ved et eventuelt norsk EU-medlemskap. Jeg er schizofren og ambivalent, og vil ikke binde meg til et standpunkt før spørsmålet aktualiseres, sier Jensen.

Ja-siden i stortingsgruppa trekker fram frihandel som hovedargument for norsk medlemsskap, mens motstanderne er skeptiske til byråkratiet i Brussel.

Hos to av representantene er tvilen så dominerende at de kunne tenke seg å sitte hjemme ved en eventuell avstemming, men de to nestformennene i stortingsgruppa, Per Sandberg og Øyvind Korsberg, sikrer det knappe ja-flertallet gruppa.

— EU er mer demokratisk på enkelte områder enn Norge, sier Sandberg, mens for Korsberg er næringspolitikken avgjørende.

— Jeg ser ulempene oppdrettsnæringen står overfor og mulighetene for markedstilgang og pris ved et medlemskap, sier han.

Siv Jensen stemte ja til EU i 1994, men påpeker at den gang var hun ung.