Det kan bli slutt på tradisjonell elgjakt i skogen og reinjakt på Hardangervidda. Jegerne risikerer nemlig å måtte holde seg langs E6 eller ha tilgang på helikopter for å tilfredsstille det som kan bli de nye EU-kravene til behandling av storviltkjøtt, skriver Aftenposten.

I lovforslaget kreves det at viltet legges inn på kjølelager umiddelbart etter felling, og at slaktingen foregår på et godkjent anlegg. I tillegg må fagpersonell være til stede for å avgjøre om kjøttet kan spises. Hvis ikke disse kravene blir oppfylt, kan kjøttet verken selges eller gis bort. Dermed kan jegerne bli nødt til å spise alt selv.

Dersom loven blir vedtatt, vil den gjelde for Norge gjennom EØS-avtalen.

Norges Jeger— og Fiskerforbund mener det vil bli nesten håpløst å oppfylle kravet om å frakte elg, rein og andre store hjortedyr til kjølelager umiddelbart etter felling uten å partere dyret først. Jegerne tror også at prisen på kjøttet vil bli høy, hvis det må fraktes ut av skogen så raskt som regelverket tilsier. Strenge regler vil føre til en oppblomstring av illegal handel med kjøtt, frykter Norges Jeger- og Fiskerforbund.

ýNorge har liten formell påvirkningsmulighet på rådsnivå, hvor denne saken nå befinner seg. Men vi regner med at svenskene kommer til å gjøre sitt for å påvirke behandlingen av saken, sier Trine Ellefsen i den norske delegasjonen i Brussel.

(NTB)