Etter å ha gitt britiske myndigheter nesten tjue år på å sette i verk tiltak som skal forbedre kontrollen med det farlige avfallet, setter nå EU hardt mot hardt.

Kommisjonen klager også over at det fortsatt er umulig å fastslå hvor mye plutonium som er lagret ved det kontroversielle atomgjenvinningsanlegget ved Irskesjøen. Det er avisen Irish Independent som skriver dette.

EU-inspektører er, ifølge avisen, blitt nektet adgang til de delene av anlegget der det høyradioaktive plutoniumet har vært lagret utendørs i årevis. De har måttet nøye seg med skriftlige erklæringer fra britene, noe EU ikke aksepterer. Kommisjonen krever nå at deres inspek-tører med egne øyne får se hvordan atomavfallet blir håndtert.

Ifølge Irish Independent er strålingsnivåene ved det såkalte B30-komplekset på Sellafield så høye at arbeiderne bare kan oppholde seg der maksimalt en time for dagen. Det høyaktive avfallet er lagret under vannoverflaten i kunstige dammer som er omsluttet av betong.

Lagringsanlegget kom under EUs jurisdiksjon i 1986, og det er anslått at det totalt rommer 1,3 millioner tonn radioaktivt avfall, hvorav noe stammer fra 1950-årene. Ifølge den irske avisen skal også kommisjonen være bekymret for risikoen knyttet til radioaktiv forurensning av naturmiljøet rundt dammene.

Storbritannia skal ved gjentatte anledninger forsikret at man arbeider med å finne varige løsninger på lagringsproblemene, men tålmodigheten i EU er nå i ferd med å ta slutt.

Kommisjonen fastslår at de store mengdene plutonium for lengst skulle vært flyttet til en sikrere lagringsplass.

FÅR EU-STØTTE: EU har kastet seg inn i kampen for å få slutt på riskabel lagring av atomavfall på Sellafield. Her norske aksjonister på anlegget i fjor.