EU-kommisjonen, EUs beslutningstakere, ønsker å innføre dette nye kortet innen 2005.

Kortet vil forenkle det nåværende systemet med skjemaer som må fornyes regelmessig dersom noen vil kreve gratis øyeblikkelig hjelp i en annen medlemsstat.

Økt mobilitet

Kommisjonen sier at kortet vil øke arbeideres mobilitet og gjøre det lettere for folk å arbeide over hele EU.

Det elektroniske kortet, på størrelse med et bankkort, vil erstatte skjema E111 som EU-borgere fyller ut og får stemplet før de reiser.

Kommisjonen sier at det nye kortet vil forenkle prosedyrer og ikke endre eksisterende rettigheter og forpliktelser.

Gjør det lettere

Kortet vil ikke inneholde medisinske opplysninger om innehaveren. Men intensjonen med kortet er å gjøre det lettere for folk å komme til doktoren i et annet EU-land.

I motsetning til skjema E111, vil det nye kortet bli gyldig på ubestemt tid.

E111-skjemaet ble avvist som en "dinosaur fra en annen tid" av en talsmann for Kommisjonen.

Men noen hevder at kortets praktiske effekt like godt kan bli å oppmuntre til helsereiser hvor mennesker shopper rundt etter behandling i det europeiske land som er best egnet til å gi den ønskede behandlingen.