Siden 1999 har LO ligget i krig med et knippe norske kommuner, blant dem Os, Kvinnherad, Kvam og Vikna. Kommunene har trukket seg ut av kriserammede Kommunal Landspensjonskasse og i stedet flyttet sine pensjonsordninger til private livselskaper. Kommunene mener KLP er for dyre. LO mener flyttingen innebærer et brudd på tariffavtalen.

Mange penger er involvert. Over 100 milliarder kroner finnes i dag i ulike kommunale pensjonsfond, og markedet er økende.

I går kom striden til EFTA-domstolen i Luxembourg. Arbeidsretten, som behandler LOs søksmål mot kommunene, ber domstolen vurdere om tariffavtalens bestemmelser som gjør det meget vanskelig for en kommune å flytte ut av KLP er i strid med EØS-avtalens konkurranseregler.

Regjeringen snudde

I timevis satt garvede jurister og hørte på hverandres dels finurlige argumentrekker – det meste kjent for dem fra før. Den eneste lille overraskelsen kom da UDs byråkrat Marianne Djupesland opplyste at regjeringen trakk sin tidligere skriftlige uttalelse til domstolen. Mens utenriksminister Thorbjørn Jagland støttet LO og KLP, vil utenriksminister Jan Petersen nå støtte utbryterkommunene.

— Sentrale Høyre-politikere har også tidligere ønsket å underminere tariffavtaler. Slik sett er snuoperasjonen ingen bombe, sier LO-advokat Atle Sønsteli Johansen til Bergens Tidende. Selv var han mer opptatt av at EU-kommisjonen «gir full støtte til vårt syn på saken».

Til tross for at utbryterkommunenes advokater tidlig på dagen i går prøvde å stikke hull på EU-kommisjonens argumentasjon, fastholdt sistnevntes representant Wouter Wils noen timer senere at kommisjonen stod på sitt.

Kan unntas

EU-domstolen har tidligere - i forbindelse med behandlingen av andre saker – avgjort at tariffavtaler som er fremforhandlet med sikte på å bedre arbeidstakeres rettigheter, kan unntas fra reglene om fri konkurranse.

— Kjernen i denne saken tilfredsstiller kravene til å komme inn under unntaket, sa Wouter Wils. Fordelen for arbeidstakerne, mener LO og EU, er at KLP driver en prispolitikk som virker utjevnende ved at kommunene betaler samme pris for sine ansatte. Private livselskaper tar forskjellig pris ut fra hvilken risiko hver individuell arbeidstaker anses for å utgjøre. Det betyr at yngre menn er relativt rimelige å pensjonsforsikre, mens kvinner – som lever lenger – koster kommunene mer. Ytelsene de ansatte får er imidlertid de samme.

«Overflatisk av EU» - Det er tydelig at EU-kommisjonen ikke har gått dypt inn i saken, og bare forholder seg til den på et mer prinsipielt nivå. Et viktig poeng er jo at tariffavtalen formelt åpner for at kommuner kan gå ut av KLP når de får bedre tilbud fra andre selskap. Men i praksis er utmelding nærmest umulig og alle som prøver blir saksøkt av LO, sier advokat Jan Fougner, som representerer blant andre Kvam, Os, Kvinnherad og Vikna.

Høringen avsluttes i dag. EFTA-domstolens uttalelse ventes ikke før tidligst i januar. Først på vårparten regner Arbeidsretten med å kunne starte sin behandling av saken, som det er satt av hele seks uker til.