Europeisk Ungdom, Ungdom mot EU, Europabevegelsen og Nei til EU har alle fått betydelig pengestøtte fra Utenriksdepartementet. Men de siste to årene har støtten over statsbudsjettet blitt halvert. Nå håper lederne på ja— og nei-sida at den nye regjeringen hever støtten tilbake til 2004-nivå.

– Nedskjæringen er skandaløs, sier generalsekretær Grete Berget i Europabevegelsen, Nei til EU-leder Heming Olaussen, Europeisk Ungdoms leder Finn Myrstad og Ungdom mot EU-leder Hedda Haakestad i en felles pressemelding.

De fire lederne mener at behovet for informasjon er større enn noen gang, og minner om at den rødgrønne regjeringen har varslet en aktiv Europa-politikk.