Ifølge målingen som er utført av Sentio for Klassekampen og Nationen, sier 66,1 prosent av de spurte nei til norsk EU-medlemskap. 25,3 prosent sier ja, mens 8,6 prosent ikke vet hva de skal mene om saken.

EU-motstanden er dermed økende. I april var det rundt 50 prosent som sa nei til EU, og rundt 35 prosent som sa ja.

Den nye målingen viser at de mest negative til EU er kvinner, folk fra landsbygd og Senterparti-velgere. De mest positive til norsk EU-medlemskap er Høyre-velgere og folk som tjener mindre enn 100.000 kroner i året.